Menu Zavřeno

Jak zkvalitnit koučovací práci a posílit sebedůvěru kouče

JAK ZKVALITNIT KOUČOVACÍ PRÁCI A POSÍLIT SEBEDŮVĚRU KOUČE

(workshop)

Reflektivní praxe je jedním z důležitých nástrojů rozvoje kouče. Pomáhá nám zlepšovat uvědomění toho, co se v koučovacím procesu děje a jak na to reagujeme, a tím i přispívá k většímu užitku pro naše klienty. Workshop nabídne prostor k reflektivnímu prozkoumání vaší koučovací praxe. Seznámíte se s několika možnými způsoby reflektování a jejich využitím pro váš další rozvoj, včetně akreditace.
Workshop je určen pro kouče, kteří chtějí lépe rozumět tomu, co se v koučovacím procesu děje s námi jako kouči, posílit svou koučovací jistotu a zkvalitnit svou práci s klienty.

O LENCE:

  • Psycholožka, terapeutka, koučka, supervizorka koučů.
  • Koučování se věnuji již více než 10 let a je to přístup, který mě nepřestává fascinovat.
  • V posledních letech se mu věnuji z různých úhlů pohledu – koučuji, učím nové kouče ve výcviku Praktické psychologie, superviduji kouče a také se koučování věnuji výzkumně.
  • Jsem členkou rady EMCC CZ&SK, usiluji o profesionalizaci koučování a podporuji kouče a mentory pří získávání akreditací. Zároveň vyučuji na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, kam se snažím také vnášet osvětu o koučování.
  • Jako kouč usiluji o jednoduchost, snažím se být autenticky s klientem na jeho cestě. Individualita a respekt k člověku je pro mě víc než technika.
  • Vycházím z přístupu zaměřeného na člověka a doplňuji ho o další přístupy. Využívám principů nenásilné komunikace (NVC) a všímavosti.
  • Snažím se svou práci pravidelně reflektovat, využívání různých reflektivních přístupů mě hodně baví. Vedu k němu budoucí kouče i kouče, které superviduji.
  • Oslovuje mne téma hranic mezi psychoterapií a koučováním, zkoumám ho a s kolegy často diskutuji.

www.lenkasilerova.cz

JAKÉ KOUZELNÉ PROMĚNY JSTE BYLA VE SVÉM ŽIVOTĚ ÚČASTNÍKEM NEBO POZOROVATELEM?

„Bylo mi ctí být součástí proměny jedné středoškolačky, která nastala po změně střední školy. Z  extrémně výkonově orientovaného gymnázia přešla na gymnázium zaměřené projektově, s menším důrazem na nesmyslný výkon ve všech předmětech a výrazně větší podporou individuálních zájmů a osobnosti mladého člověka. Z unavené a frustrované studentky je aktivní mladá slečna, která si jde cílevědomě za svým snem a užívá si středoškolského života. Je pro mne radost být u toho a přála bych takové podpůrné prostředí všem mladým lidem. „