Menu Zavřeno

Polarity v koučovacích modeloch

POLARITY V KOUČOVACÍCH MODELOCH

Porovnanie systemického modelu a GROW modelu
(workshop)

Rozdiely (prítomnosť vs. budúcnosť, kreativita vs. direktíva reality, podpora vs. konfrontácia, zmeniť realitu vs. prijať realitu)
Praktické cvičenia. Integrácia oboch modelov s ich polaritami do jedného funkčného celku. Účastník si odnesie priamy zážitok, prekvapenia a vhľady s prepojením na vlastný život.

O HELENĚ:

  • Zakladateľka Inštitútu systemickej práce a konštelácií na Slovensku
  • Vedie medzinárodné výcviky:
    • Systemického koučingu
    • Systemických rodinných konštelácií
    • Systémových dynamík v organizáciách

JAKÉ KOUZELNÉ PROMĚNY JSTE BYLA VE SVÉM ŽIVOTĚ ÚČASTNÍKEM NEBO POZOROVATELEM?

„Najkrajšie zázračné premeny zažívam s klientami, keď sa dokážu spojiť sami so sebou, spoznávajú sami seba a objavujú dary, ktoré už dávno majú.“