NOVINKY

Mgr. Ondřej Krása

EMCC Accredited Coach at Practitioner level 


Mgr. Jiří Daníček, MBA

Kouč, terapeut, supervizor, mediátor

Libor Vilím

trenér a kouč TRENINKVILIM

PhDr. Klára Giertlová, PCC, PKcS

Medzinárodne certifikovaná koučka, priekopníčka koučovania na Slovensku.

Profesiou andragogička 


Ing. Tatiana Červená, ACC 

koučka v oblasti business, life a týmového koučingu

Kristína Klimszová

Trenérka NLP, lektorka, koučka

Mgr. Alek Lačev, Ph.D. 

Facilitátor, trenér a kouč

MgA. Martin Vasques, Ph.D.

Přední český trenér, školitel a mentor

Bc. Libor Mattuš 

Lektor, mentor a certifikovaný neuro-jazykový kouč

PhDr. Sylvie Navarová

CEO/ Škola Manažerského Rozvoje s.r.o.