NÁŠ PŘÍBĚH

Asociace integrativních koučů byla založena 9.10.2012 jako občanské sdružení zastřešující kouče, kteří prosazují integrativní přístup v koučování. 

Naše vize

Asociace integrativních koučů chápe koučování jako "cestu ke komplexnímu rozvoji kompetencí klienta prostřednictvím společného hledání možností a cest k řešení, dosahování cílů a úspěchu s ohledem na jedinečnost klienta, jeho motivace, schopnosti a touhy". Naši členové působí v mnoha oblastech - ve školství a vzdělávání, v byznyse, v sociálních službách, jako terapeuté, v akademické sféře, v nadnárodních společnostech. Díky tomuto širokému záběru můžeme říci, že se nám daří naplňovat naši vizi Lidé lidmi, kdy zpřístupňujeme koučink i tam, kde by byl jinak finančně nedostupný.

Trochu z historie konference            "Koučink v praxi"

Rok 2016

4. ročník konference koučink v praxi.
BUDUJEME VZTAHY


Konference "Koučink v praxi se přesunula do nových prostor, nabrala směr k navazování vztahů, předávání zkušeností, přidala na kvalitě. 

Konference byla pestrá, jak v nabídce prezentujících v rámci hlavního konferenčního programu, tak i v nabídce interaktivních workshopů, které jsme si náležitě užili. 
Rok 2015

BOURÁME MÝTY O KOUČOVÁNÍ 

3. ročník konference

Loňského ročníku konference s podtitulem Boříme mýty o koučování se zúčastnilo 70 lidí, kteří v závěrečném hodnotícím dotazníku vyjádřili 93% spokojenost s úrovní konference. 

Bavili jsme se, spoustu jsme se naučili, navázali přátelství. 

Rok 2014

2. ročník konference

Cílem konference je zejména sdílení zkušeností v oblasti koučinku, vzájemné obohacování se o nové přístupy, postupy a také výzva k profesionalizaci koučů a etice v podnikání. Prostor pro sdílení novinek, aktuálních trendů, informací, možnosti využítí a aplikace koučinku a možnosti rozvoje koučovacích kompetencí. Přednášející se budou zabývat koučinkem ve výrobní sféře, v bankovnictví, v sociálních službách, ve školách a dalších oblastech praktické aplikace koučinku.

Konference "Koučink v praxi"

1. ročník (2013)

Během svého dvouletého funkčního období Ing. Tomisová uspořádala I. a II. ročník konference Koučink v praxi, kde se odborné veřejnosti představili koučové AIK jak při přednáškové části, tak na workshopech. Partnerskými organizacemi v uspořádání konference byly Asociace podnikatelek a manažerek, Vysoká škola podnikání, Škola manažerského rozvoje a E-schola.

Přidejte se k nám.