OSOBNOSTI KONFERENCE

PhDr. GILAROVÁ RADOMÍRA PhD.


Koučka a supervizorka v koučování

Lektorka se zaměřením na rozvoj lidí, týmů a organizací.  Auditorka mezinárodního standardu Investors in People. 10 let v PricewaterhouseCoopers (Senior Manager), 15. rokem "na volné noze".

Od 03/2018 Prezidentka EMCC Czech Republic. Světoobčanka a Ostravačka.

Idealistka se zaměřením na dosažení cíle.

Motto:

"Ideály jsou jako hvězdy, které osvětlují noc. Není možné se jich dotknout.

Ale pokud se jimi necháme vést, stejně jako kapitáni na moři, dosáhneme svého cíle."

Carl Schurz

Mgr. ŠÁRKA GŘUNDĚLOVÁ

Koučka a lektorka, kterou baví vidět, jak se lidé stávají tvůrci svého života, plní si své sny a realizují životní změny. Působí jako manažerka tréninku v Moneta Money Bank.

Při své práci využívá principy neurolingvistického programování, psychologického koučování a dalších koučovacích a terapeutických směrů.

Je členkou rady Asociace integrativních koučů.

Motto:

"Záleží jen na nás, jaký život prožijeme."

Mgr. ŠÁRKA MATÝS

Pracuje ve společnosti New Dimension, s.r.o. od roku 2014 jako vedoucí zákaznických projektů a lektorka. Naplňuje ji také práce koučky, mentorky, konzultantky pro HR a moderátorky strategických workshopů. V současné době prochází intenzivním ročním výcvikem integrativního koučinku.

Motto:

"Dokážeš všechno, co opravdu chceš." 

Bc. MARTINA MARTUŠKOVÁ

Koučka, terapeutka a ředitelka neziskové organizace, která se věnuje pečujícím o dlouhodobě nemocné a umírající. Nadšená propagátorka koučinku, existenciálních přístupů, všímavosti a meditace.

Stála u vzniku AIK a konference "Koučink v praxi". Při své práci využívá holistický přístup ke klientům, imaginační techniky a integruje nejrůznější koučovací přístupy.

Motto: 

"Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět." Buddha 

Mgr. PETRA MAŘÁDKOVÁ

Psycholožka, lektorka a koučka. Věnuje se především oblasti životního a kariérového koučování a je mezinárodně certifikovanou koučkou dětí. Ve své praxi pracuje zejména s časovými dimenzemi prožívání a umožňuje tak svým klientům činit rozhodnutí a přijímat zodpovědnost za své životy. Vede také rozvojové kurzy zaměřené na komunikaci a mezilidské vztahy.

Motto:

"Náš život bude takový, jakýma očima se na něj rozhodneme dívat. Life is the point of view."

Mgr. IVA MLÁDKOVÁ

Akreditovaná integrativní koučka, která více než 30 let působila jako pedagog a ve vedení školy. Intenzivně využívala koučování a koučovací přístup jak při pedagogické práci, tak při řízení týmu. V současnosti se věnuje koučování a lektorování seberozvojových a prožitkových aktivit. Při koučování s oblibou využívá kameny, které jsou skvělými zástupci různých oblastí života a dokáží překvapit. Obdivuje možnosti života a koučování vnímá jako cestu, jak v sobě najít potenciál vlastního života, jak ho efektivně využít a skutečně prožít.

Motto:

"Každá odpověď, kterou kdy potřebuješ, leží v tvém vlastním tichu."

Ian Tucker


Mgr. JANA MYNÁŘOVÁ

Psycholožka, koučka, lektorka a překladatelka. Absolvovala koučovací výcvik Presence-Based Coaching u Douga Silsbeeho v Asheville, Severní Karolína, USA. Přeložila do ČJ knihu Všímavý kouč, která vyšla v nakladatelství Maitreia v roce 2012. Přednášela na mezinárodních vědeckých konferencích v Kanadě a Dánsku. Poznávání svého vnitřního světa využívá při práci s lidmi v podobě koučování a lektorování ve výrobních firmách. Je průkopnicí Všímavého koučinku u nás. Druhé lidi vede k poznání, že svět je úžasné místo plné nekonečných možností a je jen na nás, které z nich si svobodně vybereme.

Motto:

Ptá se žák Mistra: "Jak to děláš, že Tě nikdy nic nerozhodí?" ... "Ale to víš, že rozhodí! Jen se umím v mžiku zase srovnat."

PhDr. SYLVIE NAVAROVÁ

Spolu s kolegyněmi vytvořila výcvik INTECO - Integrativní kouč, který již od roku 2010 realizuje a těší se z úspěchů jeho absolventů integrujících koučovací přístupy a koučink do firemní, soukromé, pedagogické i sociální oblasti. Vystudovala personální management a jednooborovou psychologii. Absolvovala psychoterapeutický výcvik Ericksonovy strategické psychoterapie, kde nyní působí jako lektor budoucích psychoterapeutů. Koučink studovala v 500 hod. výcviku Systemická supervize a koučování. S Janou Zouharovou připravují pomůcky pro kouče a kariérové poradce, např. Karty STAVY, OBRAZY či pexeso. Koučuje ve firmách, vede psychoterapeutickou praxi, lektoruje kurzy sebepoznání, stress managementu, kariérové poradenství a mnohé další.

Motto:

Všechna řešení nosíme v sobě."

Bc. SIMONA RYKALOVÁ

Studovala jsem sociální práci, protože jsem chtěla. Pracuji v sociální sféře, protože mi to dává smysl. Věnuji se lektorování, protože je to moje vášeň. Koučuji, protože to má hlavu a patu. Pracuji na sobě, protože se chci ve svém životě posouvat vpřed.

Jsem členkou Asociace integrativních koučů, protože tam jsou lidé, kteří mne neustále inspirují.

Motto:

"Logika tě dovede z bodu A do bodu B. Představivost tě dovede všude."

Albert Einstein

Bc. VLADIMÍRA SALVETOVÁ

Zajímá se o svět a přírodu a více než 15 let pracuje v sociálních službách. Neustále se učí něčemu novému a má radost, když z toho mají užitek i lidé kolem ní. Před třemi lety se setkala s koučováním a od té doby ho využívá v roli manažerky v nestátní organizaci a také při práci s klienty. Je fanouškem jednoduchosti, ale zkratky a laciná řešení nemá v oblibě. V autě si zpívá z plných plic a občas pokračuje, i když z něho vystoupí. Je členkou rady Asociace integrativních koučů.


Mgr. JANA STARÁ

Certifikovaná Wellness Inventory koučka, jejímž cílem je inspirovat a podpořit klienty v tom, aby do svého každodenního života přidali trochu radosti a spokojenosti. Prospívá to totiž jejich zdraví, produktivitě, ... a i dalším kvalitám, které koučové pomáhají v lidech rozvíjet. Wellness koučink stojí na hranici mezi hledáním rovnováhy v osobním a profesním životě, zdravým životním stylem a v Česku tolik oblíbeným lázeňstvím. V zahraničí bývá využíván jak pro individuální klienty a skupinovou práci, tak i ve firemním prostředí.

Inspiraci pro svou práci Jana sbírala na stážích v Dánsku, Turecku a ve Spojených státech. Nyní školí evropské pracovníky s mládeží a přednáší na Masarykově univerzitě v Brně.

Motto:

"If you get tired, learn to rest, not to quit." 

Mgr. ZLATUŠE STRNADLOVÁ

Od roku 2011 pracuje ve společnosti New Dimension jako lektorka a koučka. Absolvovala akreditovaný rozvojový program určený pro interní lektory a akreditovaný kurz - Integrativní kouč. Tento dvouletý výcvik v integrativním koučování ji přivedl nejen k rozvoji potenciálu manažerů, ale i ke koučování lidí, kteří hledají cestu ke změně. Je členkou Asociace integrativních koučů. U klientů ji naplňuje práce lektorky, koučky a moderátorky. Ráda vidí, že její práce přináší výsledky.

Motto:

"Tady a teď." 

MICHAELA ŠEBESTOVÁ A TOMÁŠ MULTANA

Vždy jsme hledali cesty, jak zažívat více radosti a snadněji se vypořádat s lekcemi, které přináší život. Naše cesta osobního rozvoje a hledání směřovala přes hlavu a práci s vědomím k terapeutickým směrům a práci s podvědomím, až nás dovedla k srdci a k práci se zvukem. Vše se najednou úžasně propojilo.

Některé věci se nedají vysvětlit. Jediný způsob, jak je plně pochopit, je prožitek.

V projektu "Síla zvuku" dovolujeme sobě i ostatním tyto prožitky zažít. Objevujeme úžasné možnosti a potenciál zvuku. Dělíme se o nové a objevené poznatky a vzájemně se na kurzech a seminářích obohacujeme vibracemi, které nás propojují, harmonizují, povznášejí a léčí. Pracujeme se svým hlasem, harmonickými a speciálními frekvencemi a vibracemi, přírodními i novodobými hudebními nástroji.

Ing. DAGMAR URBANCOVÁ

Dagmar Urbancová je profesionální koučka, zaměřená na profesní a osobní rozvoj klientů ve firmách. Absolvovala výcvik integrativního koučování a koučovací přístup využívá i při školeních a workshopech. Je dlouholetou lektorkou soft skills. Vede vlastní pravidelné komunikační dílny v Ostravě. Zároveň je dlouholetou manažerkou s organizačními a komunikačními schopnosti v práci s lidmi, zejména mladými.

Motto:

"Lidé jsou jako zvony ulité z různých kovů, v každém z nich je i vzácný kov."

Rembrandt van Rijn

MgA. MARTIN VASQUES, Ph.D.

Přední český trenér, školitel a mentor se specializací na umění improvizace, trénink prezentačních a řečnických dovedností, argumentaci, přesvědčování a komunikaci v týmu. Vystudoval Divadelní fakultu AMU Praha a později také Divadelní fakultu JAMU v Brně v rámci doktorského studia. Absolvoval celou řadu výcviků a stáží v oblasti komunikace a to i v zahraničí, např. v Německu, Rakousku a Francii. Jeho školeními a tréninky od roku 2004 prošlo přes 13 500 zaměstnanců mnoha společností. Je školitelem zaměstnanců např. ČSOB, Vodafone, Heineken, Nestlé i PwC.

V zahraničí vedl řadu seminářů, např. v Die VILLA v Německém Lipsku, ve francouzském La Rochelle, polském Krakově nebo v Birminghamu ve Velké Británii. Založil Českou improvizační ligu, improvizační divadlo JUST! V roce 2012 založil centrum výzkumu a rozvoje improvizace s názvem IMPRO INSTITUT, který připravuje kurzy a workshopy jak pro korporátní klientelu, tak pro veřejnost. V roce 2013 vydal knihu s názvem "Buďte mistry improvizace!" a v roce 2015 "Trénink mistrů improvizace". Od roku 2017 zastává pozici Managing Partnera ve firmě Domestique Prague.

Mgr. ADAM WOJTOVIČ

Zakladatel a ředitel jazykové a vzdělávací agentury Eschola, kde působí jako lektor a kouč.

Je spoluautorem programu COACHING CONCEPT, který se opakovaně osvědčil při práci s klienty v ČR, na Slovensku a v Rakousku. Od roku 2014 je jedním z lektorů akreditovaného výcviku AIKO určeného pro interní kouče ve firmách.

Motto: 

"Naše myšlenky jsou jako naše děti, žádné nejsou tak úžasné jako ty vlastní"

čínské přísloví


Ing. MILENA ŽIDLICKÁ, ACC 

 

Koučka, mentorka, poradkyně. Po více než 20 letech na manažerských pozicích ve státní správě díky koučování opustila známé prostředí zaběhlého zaměstnání a svoji již fungující společnost orientovanou na cestování postupně transformovala na firmu, která se věnuje osobnímu rozvoji. Pro podporu klientů propojuje znalosti profesionálního ICF kouče a certifikovaného praktika rekonektivního léčení. Její společnost má ve svém názvu slovo JUVENTA, což přeloženo z latiny znamená "mládí". Právě pomocí koučinku a rekonektivního léčení je možné si "mládí" zajistit. Koučink je cesta, jak se stát spokojeným, a rekonektivní léčení je způsob, jak tělo i mysl dostat do rovnováhy a harmonie. Propojení rekonektivního léčení a koučinku přináší změnu do života a mění ho k lepšímu ... a to dává Mileně smysl a to ji baví . Současně již více než 10 let velmi aktivně působí ve vedení české pobočky Mezinárodní federace koučů a šíří dobré jméno profesionálního ICF koučování. Publikuje články, lektoruje, účastní se projektů jako koučka i jako mentorka.

motto: "... je přece mnohem snazší změnit sám sebe, než měnit druhé, nebo dokonce celý svět ..." Olé Nydahl