Záštita konference


Konference je pořádána pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pana Jiřího Krkošky. 

Zlatý partner konference

VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - TUO

směřuje mezi přední české a evropské univerzity nabízející technické a ekonomické vzdělání, produkující aplikovaný i základní výzkum a zajišťující potřebný odborný poradenský, konzultační a expertizní servis průmyslu, bankovnímu i podnikatelskému sektoru včetně nabídky celoživotního vzdělání.

VŠB - TU Ostrava je součástí systému vysokých škol jako nejvyššího stupně vzdělávací soustavy ČR, je vysokou školou technicko-ekonomického zaměření, jejímž základním úkolem je:

  • poskytovat vysokoškolské vzdělání,
  • rozvíjet výzkum a vývoj,
  • rozvíjet spolupráci s praxí.

Má právo udělovat akademické tituly, vědecké hodnosti a akademický titul "doktor honoris causa". Součásti VŠB - TU Ostrava spolupracují s vládními organizacemi, samosprávou, tuzemskými i zahraničními vysokými školami, vědeckými institucemi, organizacemi a jednotlivci.

Stříbrní partneři konference

Staňte se stříbrným partnerem konference "Koučink v praxi"

Staňte se stříbrným partnerem konference "Koučink v praxi"

Bronzoví partneři konference


Mediální partneři konference