Zlatý partner

Stříbrní partneři

Bronzoví partneři

Organizační partner

Mediální partneři

Vyjádření partnerů konference

Zlatým partnerem letošního ročníku je Škola manažerského rozvoje. 
Jednatelka PhDr. Sylvie Navarová odpovídá na pár otázek:

Konferenci Koučink v praxi podporujete již od samého počátku. Co Vás vedlo letos k tomu, že jste se stali rovnou zlatým partnerem?

Škola manažerského rozvoje s.r.o. už osmým rokem realizuje koučovací výcviky INTECO - Integrativní kouč, v době konference poběží výcvik už počtrnácté. Jako lektorky výcviku jsme stály u zrodu AIK i 1. konference Koučink v praxi. Konference je rok od roku lepší a lepší díky úžasné práci realizačního týmu a členů AIK - často absolventů INTECO. A letošní téma konference přímo rezonuje s tím, jak nad životem já osobně přemýšlím - když jsme v psychické a fyzické rovnováze, pak život žijeme (ne přežíváme) a zvládáme mnohé. Téma rovnováhy v životě je nejčastějším tématem mých klientů jak koučovacích, tak terapeutických. Velmi ráda klienty k nalezení jejich vlastní rovnováhy provázím.

Konference se pravidelně zúčastňujete i aktivně, vedete workshopy či přednášky. Co Vám to přináší?

Realizace workshopů či přednášek je pro mne vždy podnětem k přípravě smysluplného sdělení dle tématu konference a představení části mé práce s klienty. Ráda se podělím o to, co umím, s ostatními. Když si posluchači odnesou něco, co mohou využít ve svém životě, tak to mne velmi těší, a proto to dělám.

Prosím popřejte letošní konferenci pár slov do vínku 😊

Sebelepší program či lektor se neobejde bez aktivních a akčních posluchačů, kteří mají zájem dozvědět se něco nového. A právě takoví lidé se konference Koučink v praxi účastní, takže o úspěch letošní konference nemám obavy :) Přeji nám všem účastníkům pohodové naladění a mnoho zajímavých postřehů, které využijeme ve své praxi ku prospěchu klientů i ve vlastním životě!


Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se partnerem konference Koučink v praxi?

Byla to jasná volba - PMF rozvíjí potenciál celé HR komunity stejně jako koučink rozvíjí potenciál všech zúčastněných.

Na co se na konferenci nejvíce těšíte?

Nejvíce se těšíme na to, jak nastartujeme mozky, zahřejeme srdce a všechno, co se naučíme, předáme dál.

Prosím popřejte letošní konferenci pár slov do vínku.

Přejeme konferenci, ať si ji všichni dosyta užijeme a dlouho na ni vzpomínáme.


Eschola jako STŘÍBRNÝ PARTNER
Jaká 3 slova nejlépe vystihují Vaše partnerství?
Inspirace, pohled zvenčí a energie. (ale to jsou vlastně slova 4, že 😊?).

Konference se také pravidelně zúčastňujete. Co Vám to přináší?

Myslím, že spoustu toho je obsaženo v té odpovědi, jaká slova se nám s konferencí nejvíce spojují. Ale kromě nich je to především další motivace potkávat se s lidmi v oboru i mimo něj, s lidmi, kteří pracují jako koučové, personalisté, manažeři a lektoři a hledají, podobně jako my stále nové cesty a nápady, jak své programy stavět, jak a komu je nabízet a jak je upravovat tak, aby skutečně co nejlépe fungovaly. Myslím, že konference má každý rok kvalitnější a kvalitnější program a to nejen obsahově, ale také skladbou prezentujících, jenž se neustále rozšiřuje. Členům konferenčního týmu se daří obsah neustále posouvat směrem k tomu, co je i filozofií AIK - integraci koučovacích přístupů a to je to, v čem vnímáme, že je konference skutečně unikátní.

Na co se na letošní konferenci nejvíce těšíte?

Nejvíce se těším právě na tu pestrost! Vždy si rád zajdu na workshopy, které skvěle vedou Sylvie Navarová a Jana Mynářová, jež stály u zrodu celé myšlenky konference AIK vůbec pořádat. Těším se na Martina Vasqueze, který už je na konferenci poněkolikáté a vždy mně neuvěřitelně vtáhne do toho, co má zrovna připraveno, ale když jsem koukal na program tak jsem nadšený především z toho, kolik nových jmen na něm letos přibylo - Pavel Vítek z Daletu, Norbert Riethhof a celá řada dalších lidí, kteří rozhodně mají co předat. 


Novým bronzovým partnerem letošního ročníku konference se stala společnost Vyncke. Na naše zvídavé otázky odpovídá jednatel Petr Salvet.

Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se partnerem konference Koučink v praxi?

Konferenci jsem měl možnost otestovat předloni, víceméně náhodou, loni jsem byl v době jejího konání v zahraničí. Stali jsme se partnerem konference mimo jiné proto, že mě to přimělo zarezervovat si čas pro letošní konferenci ve svém kalendáři dlouho dopředu.

Na co se na konferenci nejvíce těšíte?

Na setkání s inspirativními lidmi a inspiraci pro rovnováhu v životě 😊

Prosím popřejte letošní konferenci pár slov do vínku.

Ať se vydaří!


Dáša Urbancová je nejen členkou AIK, ale také dlouholetou partnerkou naší konference.

Konferenci Koučink v praxi podporujete jako partner již několik let. Jaká 3 slova nejlépe vystihují Vaše partnerství?
kamarádství, inspirace, sny

Konference se také pravidelně zúčastňujete. Co Vám to přináší?

Moc se na konferenci těším. Potkávám se na ní s lidmi, se kterými si mám co říct, kteří mě svými myšlenkami posunují dál, kteří mě inspirují a posouvají k dalším aktivitám.

Na co se na letošní konferenci nejvíce těšíte?

Rovnováhu ve svém životě řeším stále - jak tu svou fyzickou, tak psychickou. Ne vždy si s ní vím rady ... a tak se těším, že si zobnu některé podněty z řady workshopů a svou rovnováhu trošku vyvážím.


Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se partnerem konference Koučink v praxi?

Možnost partnerství na konferenci Koučink v praxi jsme uvítali na základě prezentace a nabídky Mgr. Dariny Daňkové. Téma letošního ročníku "Rovnováha v životě" také skvěle souvisí s naším doprovodným programem.  RBP, zdravotní pojišťovna realizuje a podporuje řadu zajímavých akcí zaměřených na osvětu, prevenci a zdravý životní styl. Rádi bychom představili všem zájemcům pilotní projekty i nejatraktivnější diagnostická měření a poradenství spojená s kontrolou fyzického zdraví.

Na co se na konferenci nejvíce těšíte?

Těším se na pestrý program přednášek, workshopy, nové výzvy a podněty.

Prosím popřejte letošní konferenci pár slov do vínku.

Pohodovou atmosféru a mnoho inspirativních zážitků všem účastníkům konference.


AKORD - kulturní a společenské centrum Ostrava-Zábřeh

Dům kultury Akord je již prověřeným partnerem pro pořádání konference AIK. Jak vzájemnou spolupráci vnímá jednatelka Akordu Darina Daňková?

Konference se letos již počtvrté koná v Akordu. Čím je pro Vás spolupráce právě na této konferenci zajímavá?

Sama jsem členkou Asociace integrativních koučů, která konferenci pořádá. A tak považuji za téměř samozřejmé, že se odehrává u nás. 😊 Dva dny, kdy se konference koná, je Akord nabitý zajímavými lidmi, inspirující atmosférou, krásnými setkáními, obohacující energií. A naopak Akord nabízí velmi příjemné a variabilní prostory, catering, který si každý rok účastníci velmi chválí, ubytování v hotelu přímo u nás, dostatek míst pro parkování. Jsem za vzájemnou synergii moc vděčná.

Co máte na konferenci Koučink v praxi jako její dlouholetí podporovatelé nejraději?

Jednoznačně atmosféru, kterou tvoří zajímaví lidé, nabitý program a pulsující energii.

Na co se na letošní konferenci nejvíce těšíte?

Na všechno! Jako každý rok. 😊

Ráda se potkávám se "starými známými" a seznamuji s novými tvářemi. Zvědavá jsem na nové osobnosti, které letos na konferenci vystoupí. A nakonec mě jako členku konferenčního týmu potěší pozitivní zpětná vazba od účastníků... 


New Dimension je letos již popáté partnerem konference Koučink v praxi. Proč tomu tak je, nám poodhaluje obchodní ředitelka Lenka Chýlková.

Konferenci Koučink v praxi podporujete jako partner již několik let. Jaká 3 slova nejlépe vystihují Vaše partnerství?

Bronzové, smysluplné, lidské

Konference se také pravidelně zúčastňujete. Co Vám to přináší?

Konference je každým rokem nabitá energií. Potkáváme zde spoustu inspirativních lidí, nacházíme nové podněty a nápady, které chceme hned vyzkoušet v praxi. Pro mne i mé kolegyně a kolegy kouče z New Dimension je účast na konferenci jasnou volbou.

Na co se na letošní konferenci nejvíce těšíte?

Zajímají mne nové trendy, metody a techniky koučinku. Těším se na přednášející a moderátory workshopů, na všechny myšlenky, které přijdou s každým zajímavým tématem. A motivací jsou pro mne i lidé, se kterými se můžu setkat v příjemném prostředí u kávy či v rámci doprovodného programu. Těším se na vše, čím mě letošní ročník překvapí. 


Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se partnerem konference Koučink v praxi? 

Koučink uvolňuje skrytý a blokovaný vnitřní potenciál, startuje kreativitu a podnikavost, pomáhá měnit zažité přístupy a překonané stereotypy, podporuje rozvoj osobnosti a potažmo tak napomáhá rozvoji společnosti a světa kolem nás. Vyvážený udržitelný rozvoj našeho regionu a jeho obyvatel je základní motto našeho Sdružení pro rozvoj MSK. A právě koučink může být tím partnerstvím, jehož posláním je jak definování konkrétních klíčových strategických cílů, tak zároveň vytvoření takové struktury, podpory a optimálního motivačního prostředí, jež vytyčené cíle úspěšně realizuj

Na co se na konferenci nejvíce těšíte?

Těším se na neformální diskuse a výměnu zkušeností s příjemnými lidmi, kteří mají snahu posouvat věci kupředu a vzájemně se inspirovat.

Prosím popřejte letošní konferenci pár slov do vínku.

Koučink v praxi má 6 let a má za sebou mateřskou školku. K úspěšnému zápisu do první třídy základní školy blahopřeji. Zároveň přeji šťastný vstup do školních let a pilná, vnímavá, kreativní a podnikavá dítka, která baví nalézat a uvolňovat skrytý potenciál svůj i svých kamarádů.


Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se partnerem konference Koučink v praxi?

Oslovilo mě téma i celkový obsah konference. Osobnímu rozvoji se věnuji již pár let a stále mě baví na sobě pracovat a posout své hranice možného :-) Poslední 2 roky pracuji na Motivačním deníku, který bych ráda případně doplnila o nové techniky ověřené praxí. 

Na co se na konferenci nejvíce těšíte?

Těším se na nové tváře. Ráda poznávám lidi, kteří na sobě pracují a jsou pro druhé inspirací .

Prosím popřejte letošní konferenci pár slov do vínku.

Spousty pozitivní energie pro každého.