PŘEDNÁŠKY a WORKSHOPY

Ochutnávka programu


Mgr. Ondřej Krása
Mgr. Ondřej Krása

Když žijeme v nerovném světě aneb Role kouče v poli moci -  Ondřej Krása

Mužské, ženské a firemní hierarchie a ranky a téma moci v koučování.

Specifický přínos:
Účastníci se seznámí s následujícím:

 • Jak pracovat s vysokým i nízkým rankem
 • Současné psychologické koncepty moci a hierarchií použitelné pro koučování
 • Kdy moc zneužívám či používám nevědomě
 • Sebepoznání, jak jsem na tom se svým rankem já
 • Jaké jsou možné role kouče v poli moci?
 • Jak rozvíjet psychospirituální rank
MgA. Martin Vasques, Ph.D.
MgA. Martin Vasques, Ph.D.

Radikální otevřenost!
Martin Vasques

Radikální otevřenost je směr komunikace, který vede lidi k říkání pravdy. O tom, se stalo, co prožívají a co si skutečně myslí. Odmítá lhaní, zatajování a překrucování skutečnosti, což nám působí stres a úzkost. Radikální otevřenost neznamená bezbřehou sobeckost a nemorální jednání, protože vždy neseme důsledky svého jednání. Radikálnost spočívá v postoji, že lhaní, předstírání a zatajování v dlouhodobém horizontu nadělá víc škody než užitku. Radikální otevřenost má svá pravidla. O nich a o tom, co to pro váš tým a vaše lidi přinese, je tento workshop. Naučíte se, jak poskytovat zpětnou vazbu, jak motivovat své lidi a jak co nejotevřeněji vyjadřovat, co od nich chcete a jak toho dosáhnout.


Ing. Tatiana Červená, ACC
Ing. Tatiana Červená, ACC

Intuíciou k majstrovstvu... nielen v práci kouča
Tatiana Červená

Všetci máme prirodzenú schopnosť intuície, avšak naša kultúra a vzdelanie nám často bránia v jej používaní. Tým sa oddeľujeme od svojej vnútornej múdrosti. Intuíciu nahrádzame logikou. Logické myslenie však patrí do úplne inej sféry fungovania človeka a intuíciu nahradiť nemôže...
Čo vlastne intuícia je? Ako sa intuícii otvoriť a dôverovať jej? Ako si z intuície urobiť spoločníčku vo svojom živote a v práci kouča?
Po tom, ako si zharmonizujeme hemisféry nášho mozgu, sa spoločne vydáme hľadať odpovede na všetky tieto otázky. Ukážeme si, aké múdre je naše telo, ako komunikovať so svojou nevedomou mysľou... a pozrieme sa na to, čo chceme mať v rozvoji svojej intuície inak, čo a kedy preto vieme urobiť. 

Bc. Libor Mattuš
Bc. Libor Mattuš

Neurokomunikace: "Vezmi si Šálu a dýchej"

Libor Mattuš

"Co oči nevidí, to srdce nebolí," praví přísloví. Ne vždy je to pravda. Náš mozek každý den "bolí" mnoho situací, kde se cítí ve společenském kontaktu nesvůj. Kvůli tomu pak nemůže využít svůj plný potenciál - paměť, kreativitu, dovednost se učit nebo přicházet na komplexní řešení.

Na workshopu si ukážeme, jak díky neuro-psychologickému modelu "Šála" a chytrým dechovým postupem dokážeme zklidnit zatěžovaný mozek a lépe komunikovat s okolím na všechny směry - s klienty, zaměstnavatelem, podřízenými, členy týmu i dětmi.
Díky klidnému mozku a úspěšné komunikaci i v náročných situacích získáváme neuvěřitelnou řadu profesních i osobních možností.


Mgr. Alek Lačev, Ph.D.
Mgr. Alek Lačev, Ph.D.

Koučování a facilitace s pomocí metody LEGO® SERIOUS PLAY®

Alek Lačev


Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® je způsob, jak rychle sesbírat a vizualizovat nápady (obvykle ve skupině, případně při práci s jednotlivcem) s cílem řešit problémy, zlepšit rozhodování nebo skupinové procesy. S ohledem na pravidlo, že všichni staví a všichni vypráví, aktivně zapojuje každého účastníka a vede při skupinové facilitaci k situaci, v níž každý přispívá, jak nejlépe umí.

Kostky slouží jako médium ke stavbě a vyjádření komplexních představ skrze vyprávění příběhů a metafory. Konverzace, téma, problém, systém, proces nebo nápad jsou doslova "na stole" a všem na očích. Tím pádem si s nimi lidé mohou hrát, měnit je, testovat, zlepšovat a společně se rozhodovat. Přijďte si to sami vyzkoušet a vyprávět svůj příběh.

Kristína Klimszová
Kristína Klimszová

Jak se stát režisérem svého života?

Kristína Klimszová


V rámci tohoto workshopu vám krátce představím NLP - neurolingvistické programování. Celkový obraz tohoto modelu vám pomůže zjistit, co z NLP s vámi rezonuje, co vás oslovuje a také v čem vám může být NLP užitečné. Lehce se dotkneme jednotlivých části celé kompozice a jako ochutnávku nabídnu nástroj, kterému v NLP říkáme submodality. Zapojíme zkušenost a prožitek.

Submodality patří k naší vnitřní komunikaci, popisují jemné rozlišování vnitřních prožitků. V souvislosti se svým vnitřním prožíváním můžeme pozměnit dvě okolnosti. Můžeme změnit předmět prožívání (jestliže si například představujeme nejhorší možný scénář, pokusíme se jej nahradit lepším), nebo se můžeme pokusit o změnu způsobu prožívání. K tomu nám poslouží dílčí smyslové vjemy - submodality.

Je to laskavá a hravá forma změny. Pomáhá zvládat mnohé nepříjemné situace. Škola harmonizace


Jan Kumstát
Jan Kumstát
PhDr. Norbert Riethof
PhDr. Norbert Riethof

O vosách o lidech, jejich strategiích a (ne)poučitelnosti

Jan Kumstát


V současné době na této planetě žije něco přes 7 a 1/2 miliadry lidí. Zdá se, že naprostá většina z nich neinteraguje se svým okolím náhodně. Lidé tak činí na základě svých názorů, hodnot, postojů a naučených postupů, které na základě svého vnímání a vysvětlování okolního světa aplikují v rámci vlastních strategií. Obvykle doufají, že povedou k uspokojování jejich potřeb. Nutno dodat, že někdy se tak i děje. Na základě čeho si tyto strategie vytváříme? A umíme je měnit? Jak moc se v tomto lišíme například od hmyzu?

Koučování zaměřené na otázky smyslu

Norbert Riethof 


Zaměření na vnitřní leadership každého z nás je v dnešní době turbulentních změn a stále se zrychlujícího prostředí zcela zásadní. Náš život sestává z řady menších či větších rozhodnutí, kterých za den uděláme několik tisíc. Přístup v tzv. existenciálním koučování, navazující na práci Viktora Frankla, se zabývá vztahem smyslu, smysluplnosti a hodnot uplatňujících se při každodenních rozhodnutích. Pomocí případových studií si ukážeme, jak může existenciální dotazování přispět k pocitu větší smysluplnosti v práci, kvalitnějším rozhodnutím s tzv. "vnitřním souhlasem" a k rovnováze pracovního a osobního života. Zdůrazníme důležitost "zdravých" vztahů na pracovišti i v soukromí a vysvětlíme, jak zaměřením na smysl a naplněný život předcházet syndromu vyhoření, který se dnes objevuje stále častěji.


Mgr. Jiří Daníček, MBA
Mgr. Jiří Daníček, MBA

Krok za krokem na cestě za změnou

Jiří Daníček

Klient při práci na změně prochází různými fázemi. V každé z nich potřebuje něco jiného. Kouč proto může selhávat tím, že je na klienta moc rychlý a snaží se ho vést k rychlým pokrokům, na které ještě není připravený. Nebo naopak mohou oba stagnovat, i když by bylo na místě udělat už další krok. Jak poznáme, co zrovna klient potřebuje, a jak srovnat své tempo s jeho vlastním? Na to najdete odpovědi během interaktivního workshopu. Bude pojatý především jako zážitkový, sebezkušenostní, ale odnesete si i potřebnou teorii.

Libor Vilím
Libor Vilím

Vnitřní těžiště

Libor Vilím

Čekají nás prožitky ve společném prostoru, ze kterých si budeme moci odnést:
Mapu vnitřního těžiště naplněnou vlastním bytím, silou, energií, klidem, láskou... 
Méně pozornosti vnějšímu těžišti, jako je naše komfortní zóna, identita skvěle hraných rolí, módní zrcadlo, chování a hodnocení lidí... 
Více spontánních reakcí při spojení s vnitřním těžištěm.
Nástroje posunu k vědomí sebe, když jsme občas mimo sebe.

To vše přináší více životní rovnováhy, zklidnění, sebe vědomí... 


Mgr. Adam Wojtovič a Mgr. Jan Katolický
Mgr. Adam Wojtovič a Mgr. Jan Katolický

Týmový wellness

Adam Wojtovič a Jan Katolický

Wellness nebo také well-being je stav, kdy je nám dobře, cítíme se šťastní a dosahujeme výsledků, které nám dávají smysl a přinášejí spokojenost. V práci, kde trávíme největší část svého aktivního života, jsme ovlivněni svými vztahy s ostatními členy týmu, často jsme více či méně vzájemně závislí na našich cílech, schopnostech a dovednostech. Ne nadarmo se říká, že řetěz je právě tak silný jako jeho nejslabší článek.

Záměrem workshopu je podělit se s Vámi o to, jak využít týmový koučink s cílem:

 • lépe poznat sebe i druhé
 • získat vzájemně zpětnou vazbu na to, jak "well" se týmu daří a jak to vidí ostatní
 • definovat silné stránky a zdroje týmu
 • nastavit společnou vizi a cíle na další rok/sezónu/období
 • zlepšit komunikaci a vztahy v týmu a nastavit cestu, jak dosáhnout společných cílů


PhDr. Sylvie Navarová
PhDr. Sylvie Navarová

Stres a vyhoření a jak s nimi zacházet

Sylvie Navarová

Cíl a užitek pro účastníky uvědomění si vlivu stresu na člověka jako celek (4 oblasti vlivu), fáze vyhoření, co je opravdu důležité, jaká je prevence vyhoření, na co máme vliv (myšlení, chování) a na co přímý vliv nemáme, nácviky relaxačních technik (4 cvičení)

Jedinec ve stresu je napjatý, bývá podrážděný, náladový, úzkostlivý či konfliktní, mívá poruchy spánku, bolesti hlavy, zad atd. Dlouhodobé a nadměrné napětí mívá zdravotní důsledky - časté jsou žaludeční vředy, zvýšený krevní tlaku, migrény, tetanie, ekzémy a mnohé další psychosomatické nemoci. Stres se také negativně projeví na vztazích s druhými. Naopak člověk, který se umí uvolnit, relaxovat, má dobré předpoklady pro duševní vnitřní klid, psychickou rovnováhu a harmonii. Říká se, že člověk, který umí užitečně relaxovat, má pevnější duševní i tělesné zdraví, uspokojivější vztahy, lepší pracovní výkonnost, lépe se soustředí, méně se unaví a bývá v životě spokojenější. Zvu zájemce na svůj workshop STRES A VYHOŘENÍ, kde se budeme zabývat biopsychosiciálními důsledky stresu, rozpoznáním syndromu vyhoření a možnostmi léčby a zejména prevence. V průběhu přednášky si vyzkoušíte vybrané relaxační techniky.  


Mgr. Petra Mařádková
Mgr. Petra Mařádková
Mgr. Bc. Pavel Vítek
Mgr. Bc. Pavel Vítek

Vnímání času jako základ životní rovnováhy

Petra Mařádková


Způsob, jakým vnímáme čas, velmi komplexně ovlivňuje celý náš život včetně životní spokojenosti a připravenosti čelit životním nesnázím. Významný americký psycholog Philip Zimbardo popisuje pět základních časových perspektiv a výzkumně dokládá, jaký profil generuje největší životní spokojenost. Naši časovou orientaci lze podle něj přirovnat k brýlím, jimiž vnímáme svět a svoje postavení v něm. Chcete se prostřednictvím sebekoučinku dozvědět, jak jste na tom v této oblasti vy? Chcete se naučit svou časovou orientaci měnit, aby vám byly vaše "brýle" k co největšímu užitku? Pak je tento sebepoznávací workshop určen právě vám.

Integrace "koníčků"
a žádoucí změny

Pavel Vítek


Většina z nás má nějakou svoji zálibu (hobby, koníčka), která ho baví a při níž odpočívá, relaxuje, realizuje se nebo uspokojuje jiné své potřeby. Jak se inspirovat ze svých koníčků pro změny, které chceme udělat ve svém životě (nebo pro cíle, které chceme dosáhnout)?

Workshop nabídne prostor pro aktivní zapojení všech účastníků. V malých skupinách budou mít příležitost vést moderované rozhovory.

Účastníci si odnesou ucelený postup vedení rozhovoru zaměřeného na řešení za využití zdrojů ze svých zálib a také získají inspiraci, jak variabilně lze s tímto postupem pracovat (lze využívat jen některé jeho části, lze je různě kombinovat). Takové rozhovory bývají většinou velmi příjemné a současně užitečné. Proto věřím, že účastníci získají z workshopu také příjemné zážitky z proběhlých rozhovorů.
(Inspirováno: Rob McNeilly, MMBS, Austrálie, Tasmánský institut M. H. Ericksona)