PŘEDNÁŠKY a WORKSHOPY

PŘEDNÁŠKY

Jan Kumstát
Jan Kumstát

O vosách o lidech, jejich strategiích a (ne)poučitelnosti

Jan Kumstát


V současné době na této planetě žije něco přes 7 a 1/2 miliadry lidí. Zdá se, že naprostá většina z nich neinteraguje se svým okolím náhodně. Lidé tak činí na základě svých názorů, hodnot, postojů a naučených postupů, které na základě svého vnímání a vysvětlování okolního světa aplikují v rámci vlastních strategií. Obvykle doufají, že povedou k uspokojování jejich potřeb. Nutno dodat, že někdy se tak i děje. Na základě čeho si tyto strategie vytváříme? A umíme je měnit? Jak moc se v tomto lišíme například od hmyzu?

PhDr. Norbert Riethof
PhDr. Norbert Riethof

Koučování zaměřené na otázky smyslu

Norbert Riethof 


Zaměření na vnitřní leadership každého z nás je v dnešní době turbulentních změn a stále se zrychlujícího prostředí zcela zásadní. Náš život sestává z řady menších či větších rozhodnutí, kterých za den uděláme několik tisíc. Přístup v tzv. existenciálním koučování, navazující na práci Viktora Frankla, se zabývá vztahem smyslu, smysluplnosti a hodnot uplatňujících se při každodenních rozhodnutích. Pomocí případových studií si ukážeme, jak může existenciální dotazování přispět k pocitu větší smysluplnosti v práci, kvalitnějším rozhodnutím s tzv. "vnitřním souhlasem" a k rovnováze pracovního a osobního života. Zdůrazníme důležitost "zdravých" vztahů na pracovišti i v soukromí a vysvětlíme, jak zaměřením na smysl a naplněný život předcházet syndromu vyhoření, který se dnes objevuje stále častěji.

Mgr. Daša Malá Fabšíková, Ing. Katarína Medvecová Plichtová
Mgr. Daša Malá Fabšíková, Ing. Katarína Medvecová Plichtová

Je v nás viac, ako si myslíme

Mgr. Daša Malá Fabšíková, Ing. Katarína Medvecová Plichtová

V prednáške by sme radi vyzdieľali naše skúsenosti s prácou s talentami a to, ako je potrebné poznať a spojiť sa s tým, v čom sme dobrí. Vedieť ako ďalej naše silné stránky rozvíjať a vedome ich používať v každodennom živote a práci. Sebapoznanie prehlbuje rovnováhu v živote a prináša hlboké pochopenie a naplnenie jeho zmyslu, ktorý v dnešnej dobe tak veľa ľudí hľadá. Ponúkame v praxi overený jednoduchý nástroj, ktorý pomôže jednotlivcom a celým tímom pomenovať, pochopiť a následne rozvíjať to, v čom sme každý jedinečný.

Otázka neznie či máme talent, ale aký máme talent a ako ho naplno využívať.


WORKSHOPY

Mgr. Ondřej Krása
Mgr. Ondřej Krása

Psycho-spirituální rank kouče
Ondřej Krása

Seznámíte se psychologickým konceptem ranků a hierarchií. Naučíte se rozumět tomu, jak ovlivňují naše vztahy. Dozvíte se, čím je definovaná síla (power) kouče. Budeme se bavit o tom, co to znamená spirituální a psychologický rank a jak se projevuje.  

Účastníci se seznámí s následujícím:

 • Jak pracovat s vysokým i nízkým rankem
 • Současné psychologické koncepty moci a hierarchií použitelné pro koučování
 • Kdy moc zneužívám či používám nevědomě
 • Sebepoznání, jak jsem na tom se svým rankem já
 • Jaké jsou možné role kouče v poli moci?
 • Jak rozvíjet svůj psycho-spirituální rank

Workshop  je určený pro pomáhající profese, které se pohybují nejen v hierarchických strukturách a chtějí rozumět tomu, jak "power" ovlivňuje vztahy. 

Mgr. Roman Barták
Mgr. Roman Barták

Terapie tmou

Roman Barták

Pobyt ve tmě je prastarou metodou sebepoznání využívanou v mnoha lidských kulturách. Tmu ale využíváme často v malé míře i v běžném životě. V noci s očima otevřenými do tmy si přemýšlíme nebo posloucháme hudbu. Svou nejsoukromější tmu si vytváříme, když oči zavřené pro doznění krásného výtvarného díla nebo ve chvílích intimních, při líbání i modlení. Pobyty ve tmě poskytuji už od roku 2013. Od toho roku ovšem také s kolegy provádíme světově unikátní výzkumy vlivu pobytů ve tmě na lidský organismus v rovině fyziologie i psychologie. A také chodím do tmy každý rok a to, co jsem tam viděl, to Vás rozhodně bude zajímat...


PhDr. Sylvie Navarová
PhDr. Sylvie Navarová
PhDr. Norbert Riethof
PhDr. Norbert Riethof

Stres a vyhoření
a jak s nimi zacházet

Sylvie Navarová

Cíl a užitek pro účastníky uvědomění si vlivu stresu na člověka jako celek (4 oblasti vlivu), fáze vyhoření, co je opravdu důležité, jaká je prevence vyhoření, na co máme vliv (myšlení, chování) a na co přímý vliv nemáme, nácviky relaxačních technik (4 cvičení)

Jedinec ve stresu je napjatý, bývá podrážděný, náladový, úzkostlivý či konfliktní, mívá poruchy spánku, bolesti hlavy, zad atd. Dlouhodobé a nadměrné napětí mívá zdravotní důsledky - časté jsou žaludeční vředy, zvýšený krevní tlaku, migrény, tetanie, ekzémy a mnohé další psychosomatické nemoci. Stres se také negativně projeví na vztazích s druhými. Naopak člověk, který se umí uvolnit, relaxovat, má dobré předpoklady pro duševní vnitřní klid, psychickou rovnováhu a harmonii. Říká se, že člověk, který umí užitečně relaxovat, má pevnější duševní i tělesné zdraví, uspokojivější vztahy, lepší pracovní výkonnost, lépe se soustředí, méně se unaví a bývá v životě spokojenější. Zvu zájemce na svůj workshop STRES A VYHOŘENÍ, kde se budeme zabývat biopsychosiciálními důsledky stresu, rozpoznáním syndromu vyhoření a možnostmi léčby a zejména prevence. V průběhu přednášky si vyzkoušíte vybrané relaxační techniky.  

Koučování zaměřené na otázky smyslu - využití v praxi

Norbert Riethof

"V praktickém workshopu si hlouběji prožijeme jednotlivé body přednášky, vyzkoušíme si konkrétní cvičení s využitím existenciálního dotazování. Rovněž se budeme blíže zabývat důrazem na smysl a naplněný život a předcházení syndromu vyhoření." 


Mgr. Petra Mařádková
Mgr. Petra Mařádková

Vnímání času jako
základ životní rovnováhy

Petra Mařádková


Způsob, jakým vnímáme čas, velmi komplexně ovlivňuje celý náš život včetně životní spokojenosti a připravenosti čelit životním nesnázím. Významný americký psycholog Philip Zimbardo popisuje pět základních časových perspektiv a výzkumně dokládá, jaký profil generuje největší životní spokojenost. Naši časovou orientaci lze podle něj přirovnat k brýlím, jimiž vnímáme svět a svoje postavení v něm. Chcete se prostřednictvím sebekoučinku dozvědět, jak jste na tom v této oblasti vy? Chcete se naučit svou časovou orientaci měnit, aby vám byly vaše "brýle" k co největšímu užitku? Pak je tento sebepoznávací workshop určen právě vám.

Bc. Libor Mattuš
Bc. Libor Mattuš

Neurokomunikace:
"Vezmi si šálu a dýchej"

Libor Mattuš


"Co oči nevidí, to srdce nebolí," praví přísloví. Ne vždy je to pravda. Náš mozek každý den "bolí" mnoho situací, kde se cítí ve společenském kontaktu nesvůj. Kvůli tomu pak nemůže využít svůj plný potenciál - paměť, kreativitu, dovednost se učit nebo přicházet na komplexní řešení.

Na workshopu si ukážeme, jak díky neuro-psychologickému modelu "Šála" a chytrým dechovým postupem dokážeme zklidnit zatěžovaný mozek a lépe komunikovat s okolím na všechny směry - s klienty, zaměstnavatelem, podřízenými, členy týmu i dětmi.
Díky klidnému mozku a úspěšné komunikaci i v náročných situacích získáváme neuvěřitelnou řadu profesních i osobních možností.


Ing. Tatiana Červená, ACC
Ing. Tatiana Červená, ACC

Intuíciou k majstrovstvu... 
nielen v práci kouča

Tatiana Červená

Všetci máme prirodzenú schopnosť intuície, avšak naša kultúra a vzdelanie nám často bránia v jej používaní. Tým sa oddeľujeme od svojej vnútornej múdrosti. Intuíciu nahrádzame logikou. Logické myslenie však patrí do úplne inej sféry fungovania človeka a intuíciu nahradiť nemôže...

Čo vlastne intuícia je? Ako sa intuícii otvoriť a dôverovať jej? Ako si z intuície urobiť spoločníčku vo svojom živote a v práci kouča?

Po tom, ako si zharmonizujeme hemisféry nášho mozgu, sa spoločne vydáme hľadať odpovede na všetky tieto otázky. Ukážeme si, aké múdre je naše telo, ako komunikovať so svojou nevedomou mysľou... a pozrieme sa na to, čo chceme mať v rozvoji svojej intuície inak, čo a kedy preto vieme urobiť. 

Mgr. Adam Wojtovič a Mgr. Jan Katolický
Mgr. Adam Wojtovič a Mgr. Jan Katolický

Týmový wellness 

Adam Wojtovič a Jan Katolický

Wellness nebo také well-being je stav, kdy je nám dobře, cítíme se šťastní a dosahujeme výsledků, které nám dávají smysl a přinášejí spokojenost. V práci, kde trávíme největší část svého aktivního života, jsme ovlivněni svými vztahy s ostatními členy týmu, často jsme více či méně vzájemně závislí na našich cílech, schopnostech a dovednostech. Ne nadarmo se říká, že řetěz je právě tak silný jako jeho nejslabší článek.

Záměrem workshopu je podělit se s Vámi o to, jak využít týmový koučink s cílem:

 • lépe poznat sebe i druhé
 • získat vzájemně zpětnou vazbu na to, jak "well" se týmu daří a jak to vidí ostatní
 • definovat silné stránky a zdroje týmu
 • nastavit společnou vizi a cíle na další rok/sezónu/období
 • zlepšit komunikaci a vztahy v týmu a nastavit cestu, jak dosáhnout společných cílů

Mgr. Alek Lačev, Ph.D.
Mgr. Alek Lačev, Ph.D.

Koučování a facilitace s pomocí metody LEGO® SERIOUS PLAY®

Alek Lačev

Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® je způsob, jak rychle sesbírat a vizualizovat nápady (obvykle ve skupině, případně při práci s jednotlivcem) s cílem řešit problémy, zlepšit rozhodování nebo skupinové procesy. S ohledem na pravidlo, že všichni staví a všichni vypráví, aktivně zapojuje každého účastníka a vede při skupinové facilitaci k situaci, v níž každý přispívá, jak nejlépe umí.

Kostky slouží jako médium ke stavbě a vyjádření komplexních představ skrze vyprávění příběhů a metafory. Konverzace, téma, problém, systém, proces nebo nápad jsou doslova "na stole" a všem na očích. Tím pádem si s nimi lidé mohou hrát, měnit je, testovat, zlepšovat a společně se rozhodovat. Přijďte si to sami vyzkoušet a vyprávět svůj příběh.

Virtuální realita aneb
Pětkrát měř a jednou řež

Marek Prorok

Věříte tomu, že pro lidský mozek neexistuje téměř žádný rozdíl mezi virtuální a tzv. skutečnou realitou? Přijďte si to ověřit na workshop věnovaný virtuální realitě a její praktické aplikaci do firemních vzdělávacích a rozvojových programů. Máme pro vás k dispozici ukázky relaxačních i adrenalinových prostředí, ale zejména program na rozvoj prezentačních dovedností Virtual Orator. V tomto virtuálním prostředí je možné nastavit místo, počet posluchačů, složení obecenstva, jejich přístup k prezentujícímu a míra vyrušování, okolní šumy i předem připravené otázky, díky nimž je možné vytvářet konkrétní scénáře.

Samotný program následně vyhodnocuje a graficky vizualizuje vaši práci s hlasem (monotónnost, zaujetí) nebo oční kontakt s publikem. Zároveň je celý projev nahráván na kameru (zpětná vazba na neverbální projev). Výsledkem celého procesu jsou jasné a konkrétní instrukce ke zlepšení veřejného vystupování, a to jak pro naprosté začátečníky, tak i zkušené profesionály. Během nácviku získáte reálnou zkušenost, že jste náročnou situaci zvládl(a). Jak praví staré české přísloví: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti!


MgA. Martin Vasques, Ph.D.
MgA. Martin Vasques, Ph.D.

Radikální otevřenost!

Martin Vasques

Radikální otevřenost je směr komunikace, který vede lidi k říkání pravdy. O tom, se stalo, co prožívají a co si skutečně myslí. Odmítá lhaní, zatajování a překrucování skutečnosti, což nám působí stres a úzkost. Radikální otevřenost neznamená bezbřehou sobeckost a nemorální jednání, protože vždy neseme důsledky svého jednání. Radikálnost spočívá v postoji, že lhaní, předstírání a zatajování v dlouhodobém horizontu nadělá víc škody než užitku. Radikální otevřenost má svá pravidla. O nich a o tom, co to pro váš tým a vaše lidi přinese, je tento workshop. Naučíte se, jak poskytovat zpětnou vazbu, jak motivovat své lidi a jak co nejotevřeněji vyjadřovat, co od nich chcete a jak toho dosáhnout.

Libor Vilím
Libor Vilím

Vnitřní těžiště

Libor Vilím

Čekají nás prožitky ve společném prostoru, ze kterých si budeme moci odnést:
Mapu vnitřního těžiště naplněnou vlastním bytím, silou, energií, klidem, láskou... 
Méně pozornosti vnějšímu těžišti, jako je naše komfortní zóna, identita skvěle hraných rolí, módní zrcadlo, chování a hodnocení lidí... 
Více spontánních reakcí při spojení s vnitřním těžištěm.
Nástroje posunu k vědomí sebe, když jsme občas mimo sebe.

To vše přináší více životní rovnováhy, zklidnění, sebe vědomí... 


Mgr. Bc. Pavel Vítek
Mgr. Bc. Pavel Vítek

Integrace "koníčků"

a žádoucí změny

Pavel Vítek


Většina z nás má nějakou svoji zálibu (hobby, koníčka), která ho baví a při níž odpočívá, relaxuje, realizuje se nebo uspokojuje jiné své potřeby. Jak se inspirovat ze svých koníčků pro změny, které chceme udělat ve svém životě (nebo pro cíle, které chceme dosáhnout)?

Workshop nabídne prostor pro aktivní zapojení všech účastníků. V malých skupinách budou mít příležitost vést moderované rozhovory.

Účastníci si odnesou ucelený postup vedení rozhovoru zaměřeného na řešení za využití zdrojů ze svých zálib a také získají inspiraci, jak variabilně lze s tímto postupem pracovat (lze využívat jen některé jeho části, lze je různě kombinovat). Takové rozhovory bývají většinou velmi příjemné a současně užitečné. Proto věřím, že účastníci získají z workshopu také příjemné zážitky z proběhlých rozhovorů.

(Inspirováno: Rob McNeilly, MMBS, Austrálie, Tasmánský institut M. H. Ericksona)

Mgr. Jana Mynářová
Mgr. Jana Mynářová

Mindfulness

při tréninku soft-skills

Jana Mynářová


Přístup Mindfulness (všímavost) u nás zaznamenává velký rozmach v posledních pár letech, ačkoliv v zahraničí se uplatňuje při sportovním tréninku, léčbě chronických bolestí či depresí a pomoci se zvládáním obtížných životních situací prostřednictvím psychoterapie a koučinku již od 70.let minulého století. Na tomto workshopu se seznámíte s tím, jak všímavost podporuje a obohacuje tréninky měkkých dovedností, které mají následně přesah do osobní i pracovní praxe. Jana Mynářová se věnuje Mindfulness přístupu v osobním rozvoji od roku 1996.


Kristína Klimszová
Kristína Klimszová

Jak se stát režisérem svého života?

Kristína Klimszová


V rámci tohoto workshopu vám krátce představím NLP - neurolingvistické programování. Celkový obraz tohoto modelu vám pomůže zjistit, co z NLP s vámi rezonuje, co vás oslovuje a také v čem vám může být NLP užitečné. Lehce se dotkneme jednotlivých části celé kompozice a jako ochutnávku nabídnu nástroj, kterému v NLP říkáme submodality. Zapojíme zkušenost a prožitek.

Submodality patří k naší vnitřní komunikaci, popisují jemné rozlišování vnitřních prožitků. V souvislosti se svým vnitřním prožíváním můžeme pozměnit dvě okolnosti. Můžeme změnit předmět prožívání (jestliže si například představujeme nejhorší možný scénář, pokusíme se jej nahradit lepším), nebo se můžeme pokusit o změnu způsobu prožívání. K tomu nám poslouží dílčí smyslové vjemy - submodality.

Je to laskavá a hravá forma změny. Pomáhá zvládat mnohé nepříjemné situace. Škola harmonizace