PROGRAM KONFERENCE

KOUČOVÁNÍ BEZ HRANIC

1. den - program 6. konference "Koučink v praxi"

09.00 - 10.30 Blok 1

 • I. Štvartáková ˜ Úvodní slovo ředitelky AIK. 
 • D. Daňková ˜ Projekt "Partnerstvím k rozvoji"
 • R. Gilarová, Z. Stubbs, M.Židlická, I. Štvartáková... ˜ Panelová diskuze zástupců asociací koučů

10.30 - 11.00 Přestávka

11.00 - 12.00 Blok 2

 • Z. Stubbs ˜ Koučování na pracovisku (přednáška)
 • V. Tuka˜ Proč má náš mozek rád koučink (přednáška)

12.00 - 13.30 Přestávka na oběd + zábava

13.30 - 15.00 Blok 3

 • T. Multana, M. Šebestová ˜Hlas a zvuk jako nástroj osobního rozvoje (workshop)
 • A. Wojtovič ˜ Práce s jazykem v koučování (workshop)
 • Z. Strnadlová, Š. Matýs ˜Firemní hodnoty (workshop)

15.00 - 15.15 Přestávka
15.15 - 16.45 Blok 4

 • J. Stará ˜Wellness koučink aneb Inventura životního stylu (workshop)
 • S. Rykalová ˜ Jak překonat vnitřní brzdy aneb Ano, ale... (workshop)
 • M. Martušková ˜ Manažer jako kouč (workshop)

16.45 - 17.30 Přestávka na občerstvení
17.30 - ??? Zábavný program s M. VASQUEZEM, Networking + volná zábava

2. den - program 6. konference "Koučink v praxi"

9.00 - 10.00 Blok 1

 • M. Bobek ˜ Psychoterapeutická kápézetka pro kouče (přednáška)

10.00 - 10.30 Přestávka

10.30 - 12.00 Blok 2

 • V. Tuka ˜ Brain-based coaching (workshop)
 • J. Mynářová ˜ Proč lidé chtějí pracovat? (workshop)
 • D. Urbancová ˜Jak získat a udržet autoritu (workshop) 

12.00 - 13.00 Přestávka na oběd

13.00 - 14.30 Blok 3

 • I. Mládková ˜ Kameny bez hranic aneb Koučování s kameny (workshop)
 • Z. Stubbs ˜ Kreatívna supervízia koučov (workshop)
 • S.Navarová ˜Hodnotící pohovory vs. rozvojové rozhovory (workshop) 

14.30 - 14.45 Přestávka

14.45 - 16.15 Blok 4

 • M. Bobek ˜ Přehled psychologických přístupů využitelných v koučování - technika k vyzkoušení (workshop)
 • V. Salvetová, P. Mařádková ˜ Rozdílnost vnitřních světů (workshop)
 • Š. Gřundělová ˜Naprogramujte své pozitivní myšlení (workshop)

16.15 - 16.45 ukončení

 • I. Štvartáková, R. Šušková ˜ Ukončení konference, shrnutí