WORKSHOPY

Přehled psych. přístupů - technika k vyzkoušení

Milan Bobek

Workshop nabízí účastníkům ochutnat některé z psychologických a psychoterapeutických nástrojů a metod použitelných v koučování při práci s klienty i sami se sebou, například:

 • Nodding
 • Power napping
 • Tučňák, Hrabáč, Tatramatka
 • Všímavost
 • Koučování beze slov s využitím těla
 • Externalizace
 • Paradoxní intervence
 • apod.

Kreatívna supervízia koučov"

Zlatica Mária Stubbs

Supervízia je neoddeliteľná súčasť osobného rozvoja koučov a má rozličné formy a prístupy. Tento workshop pre koučov Vám ponúka kreatívnu a zábavnú formu skupinovej supervízie.

Účastníci získajú 1.5 ICF CCE units.

Brain - Based Coaching

Vladimír Tuka 

Workshop je propojen s přednáškou "Proč náš mozek má rád koučink" a přiblíží vám, v čem je jeho specifika. Seznámíte se s tím, proč se Brain-Based Coaching zaměřuje především na lidské myšlení a jak porozumění tomu, jak funguje lidský mozek, umožňuje koučům, aby vedli efektivní koučovací rozhovory, které usnadňují klientům efektivně přemýšlet, uvolňovat svůj potenciál, a tak vést k vysoce pozitivním výsledkům. Přiblížíme si role hlavních hráčů na poli "koučovacího" přemýšlení - prefrontálního kortexu a limbického systému - a ukážeme si, jak mezi sebou působí a co by měl kouč umět, aby využil jejich plnou kapacitu ve prospěch koučovaných. Ukážeme si, jak se základní procesy a mechanismy mozku projevují v některých klíčových nástrojích a dovednostech koučování.

Jak získat a udržet autoritu

Dagmar Urbancová

Autorita představuje schopnost mít vliv na jiné osoby, schopnost vést je. Autorita je v lidských vztazích důležitá. To je jasné nám všem. Jak však svou autoritu posilovat, když nám do vínku nenadělili příliš sebevědomí? Jde to vůbec? Jak funguje formální a neformální autorita v pracovních i rodinných vztazích?

Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos. Autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii.

Workshop bude zaměřen na odhalení tipů, jak účinně posilovat svou zdravou autoritu v rodině, ve vztahu s dětmi, před podřízenými a kolegy v práci... takovou, aby nás lidé uznávali a následovali.

Proč lidé chtějí pracovat?

Jana Mynářová

Jako psycholog a kouč spolupracuji s výrobními firmami, a když se občas ptám manažerů, co jejich podřízené vede k tomu, že pracují, opakuje se vždy jedna a tatáž odpověď: pro peníze. A firmy se pak vzájemně předhánějí v nabídkách stále dražších benefitů.
Na tomto workshopu se společně podíváme na pestrou paletu mimopeněžních pracovních motivů a zjistíte, jak můžete ušetřit. Seznámíte se s metodami měření pracovní motivace, a pokud jste využili naší konferenční nabídky nechat se zdarma otestovat, porozumíte o něco lépe i svým výsledkům.
Ať už se snažíte stabilizovat pracovní týmy z pozice personalisty či manažera, budete odcházet s hlubším pochopením, co můžete udělat pro to, abyste si udrželi spokojené zaměstnance, aby vám spolu s nimi neodcházelo cenné know-how a mohli jste tak postupně zvyšovat výkon firmy.

Firemní hodnoty

Zlatuše Strnadlová a Šárka Matýs

Definování hodnot je jen prvním krokem k tomu, abychom začali budovat firemní kulturu. Často personální ředitelé dostanou za úkol zajistit, aby lidé ve firmě znali její hodnoty. Není to málo? Znát hodnoty? Naše zkušenost ukazuje, že hodnoty jsou to, čím lidé ve firmě žijí. Jak toho dosáhnout? Koučování týmu může být jedním z nástrojů, jak tuto cestu začít. Na našem workshopu si můžete vyzkoušet, jak v praxi pracovat s hodnotami, jak měnit firemní kulturu. Můžete s námi objevovat cestu k tomu, abychom ve firmách firemní hodnoty žili.

Wellness koučink aneb Inventura životního stylu

Jana Stará

Wellness neznamená jen wellness centrum plné vonných svíček a saun, ale také způsob života, při kterém si člověk uvědomuje a dělá kroky k tomu, aby byl zdravější a spokojenější. Během workshopu si nastíníme základní principy wellness koučinku a podíváme se na to, v čem se může wellness koučink lišit od ostatních koučovacích přístupů a v čem se naopak shodují. Účastníci si vypracují vlastní Wellness Inventuru, ve které si zblízka prohlédnou 12 oblastí, kterým je dobré věnovat pozornost na cestě za svým zdravím a spokojeností.

Jak překonat vnitřní brzdy aneb Ano, ale

Simona Rykalová

Každý máme svoje ALE. "Chtěla bych ve svém životě změnu, ale...", "chtěl bych odejít z nefungujícího vztahu, ale...". Za ALE si dosaďte cokoliv.

ALE, slovo, které má moc. Zastaví nás, znehybní, odradí od toho, po čem toužíme. Mnohdy nás obere o chuť jít si za svým. Tři písmena... a co to s námi udělá.

Všechno má však i svou druhou stranu. I ta naše ALE. Jen je třeba se na věc podívat jiným pohledem, z jiného úhlu.

Vydejme se spolu na cestu za svými ALE. Na křídlech fantazie zavítáme do krajiny života, kde naše ALE nemají žádnou moc.

Naprogramuj své pozitivní myšlení

Šárka Gřundělová

Neustále na nás působí negativní vlivy, mnohdy si ani neuvědomujeme, jak často jsme vystaveni této nákaze. Ať to jsou zprávy plné katastrof, naše smýšlení o sobě a vlastní nedostatečnosti, srovnávání se s okolím, kritické myšlení a hodnocení, na které jsme od dětství zvyklí.

Na workshopu si můžete vyzkoušet, jak vylepšit své pozitivní myšlení pomocí principů neurolingvistického programování. Začnete nad některými situacemi přemýšlet jinak, odpoutáte se od zaběhnutých stereotypů a objevíte vnímání situací z jiných úhlu pohledu.

Kameny bez hranic aneb Koučování s kameny

Iva Mládková

Pojďme společně objevovat možnosti využití kamenů při hledání motivů skrytých v nás.

Vytvoříme z kamenů obraz našeho života, dáme jim prostor jako reálným zástupcům jednotlivých oblastí našeho života, necháme je odpovědět na mnohé naše otázky.

Budeme prozkoumávat barvy, tvary a vše, co znamenají...

Metoda je vhodná jak pro kouče, tak pro každého, který má zájem o osobní rozvoj.

S sebou si můžete přinést vlastní kámen.

Rozdílnost vnitřních světů

Vladimíra Salvetová a Petra Mařádková

Držíme-li se Shakespearovy často citované rady "sám sobě nic nenalhávat" a dovolíme-li si jednat a projevovat se v souladu se svou vlastní přirozeností, pak neplýtváme vlastními silami a energií. Navíc je ještě doplňujeme a obnovujeme. Na workshopu společně nahlédneme do rozdílných světů extrovertů a introvertů, podíváme se na to, jak odlišně prožívají nejrůznější situace, co je motivuje a co naopak brzdí. Dostaneme se i k odpovědím na otázky, které si klademe při práci s jednotlivci a týmy. Může spolupráce zabíjet kreativitu? Je neautentičnost vždy morálně pochybná anebo má i své opodstatnění? Jak vycházet a komunikovat s lidmi, kteří se na škále přemýšlivost-akčnost nacházejí na opačném pólu, než jsem já?

Hodnotící pohovory vs. Rozvojové rozhovory

Sylvie Navarová

Workshop pro HR manažery se zájmem o integraci koučování při vedení přijímacích a hodnotících pohovorů. Odnesete si inspiraci pro vedení rozvojových rozhovorů. Budeme pracovat s Cestou kariéry a Časovou osou na následující pracovní rok. Techniky si vyzkoušíte na sobě, aby se vám následně snáze aplikovaly do vlastní praxe.

Hlas a zvuk jako nástroje osobního rozvoje

Tomáš Multana a Michaela Šebestová

Náš hlas a zvuk je naším prvotním projevem. Hodně o nás říká. Dokážeme skrýt své emoce, ale náš hlas nás vždy prozradí.

Pracujete se svým hlasem vědomě? Umíte využít svůj hlas pro zklidnění a svůj rozvoj? Chtěli byste aby váš hlas byl barevný a působil na druhé dobře? Aby Vás chtěli poslouchat? Workshop, na kterém pochopíte Sílu zvuku a svého hlasu. Naučíte se jej vědomě využívat a rozvíjet.

Práce s jazykem v koučování

 Adam Wojtovič

* Co se (ne)skrývá za tím, co říká koučovaný?

* Jak poznáme dobře nastavený cíl pro koučování a akce, které "znějí" a mají potenciál?

* Jak správně naslouchat a pracovat se slovy ve prospěch koučovaného?

Obsahem tohoto interaktivního workshopu jsou praktické ukázky z koučovacích rozhovorů, příkladové věty, které na koučinku zaznívají, a jejich "skutečný" význam pro koučovaného. Budeme si v praxi procvičovat, jak ještě lépe a pozorněji naslouchat, jak se zdokonalit v chápání významu slov, která koučovaný používá. Jak v těchto situacích reagovat, abychom klienta podporovali v jeho myšlení, nastavování cílů a plánování akcí, jež budou dostatečně náročné, konkrétní a budou klienta motivovat je skutečně plnit.

Manažer jako kouč

Martina Martušková

 • Může být manažer koučem?
 • Kdy se manažer stává koučem?
 • Co potřebuje manažer, aby byl koučem? 
 • Dokáže manažer - kouč lépe rozvíjet potenciál? 
 • Co znamená, když Buddha vchází do kanceláře?

Odpovědi na předchozí otázky a využití jednoduchých koučovacích technik pro ne -kouče, to je obsahem tohoto workshopu.

Vytvoříme si kreativní pracovní gradient vztahů.  

Budeme pracovat s profesním kolem rovnováhy a tím, jak jej využít pro podporu svých lidí.