KONFERENCE KOUČINK V PRAXI

Konference pořádané Asociací integrativních koučů

Asociace integrativních koučů, z. s.
náměstí Slovenského národního povstání 2012/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava
+420 775 717 742
aik@asociacekoucu.com
KONTAKTY

CHCETE SE STÁT
PARTNEREM KONFERENCE?

Kristýna Pochvalitová
vedoucí konferenčního týmu
+420 603 103 802
pochvalitova@newdimension.cz

RÁDI BYSTE ZÍSKALI VÍCE INFORMACÍ K PROGRAMU A VYSTUPUJÍCÍM?

Milada Otevřelová
členka konferenčního týmu
+420 601 360 551
Milada.Otevrelova@seznam.cz

CHCETE VĚDĚT VÍCE O ASOCIACI INTEGRATIVNÍCH KOUČŮ?

Iveta Štvartáková
výkonná ředitelka AIK
+420 775 717 742
aik@asociacekoucu.com