WORKSHOPY

Sylvie Navarová

Metafory jako nástroj přemýšlení integrativního kouče

Metafory, kterými žije kouč, ovlivňují způsob jeho práce. Metafory, jimiž žije klient, nabízejí širokou paletu možností řešení jeho tématu. Na workshopu se budeme zabývat metaforami, zkoumat je a reflektovat tak, abychom je v procesu koučování mohli dále využívat ku prospěchu klienta.

Petr Mateřánka

Redukce předsudků jako základ efektivní týmové spolupráce

1. Týmové zadání = společná práce týmu/týmů na konkrétním zadání = vznik názorových táborů.
2. Metoda 6 otázek k redukci vzniklých předsudků. Výstupem je buď konkrétní plán změn, nebo jen odhalení předsudků.

Adam Wojtovič

Práce s detailními popisy v koučování

V koučování se obvykle vyhýbáme tomu, aby klient přecházel do příliš detailních popisů situací a problémů. Mnohdy se rozhovor zatížený podrobnostmi zpomalí a neposunuje klienta směrem k řešení. Na workshopu Práce s detailními popisy budete mít možnost společně se zamyslet a vyzkoušet si, v jakých situacích je naopak pro klienta užitečné, popisuje-li něco do nejmenších podrobností.

Petra Janková

Nenásilná komunikace (NVC)

Chcete se dozvědět, co je nenásilná komunikace a jak ji můžete využít ve svém životě, a to nejen tom pracovním? Přijďte se podívat a dozvíte se:
● Co to vlastně NVC je
● Jaký je rozdíl mezi potřebami a strategiemi
● Jakou roli hrají naše potřeby v komunikaci
● Jak se díky NVC vyhnout konfliktním situacím
● A taky si to společně vyzkoušíme

Kateřina Žaludková

Hodnoty skrze čas a prostor

Žijeme v období změny. Jak se nás tato změna dotýká? Jaká je to změna a co nám přináší?Jaké jsou naše současné hodnoty a jak se s nimi spojit? Jak můžeme tyto hodnoty využít k podpoře současného vývoje?


Workshop si klade za cíl přivést účastníka k vnímání globálního vědomí skrze prostor a čas. Zažijeme změnu a zjistíme, co pro nás znamená. Objevíme, na čem stojí naše vize a jak s nimi dále nakládat. Dotkneme se spirální dynamiky, neuro-logických úrovní, lingvistiky, fyziky a chemie.


Martin Vasquez

Principy spolupráce v improvizačním divadle jako vzor pro koučování

Improvizace na jevišti před 150 lidmi vyžaduje spolupráci herců na nejdůvěrnější úrovni.
Jde totiž o zdraví, minimálně o to psychické. Jaké zákonitosti a principy to umožňují a rozvíjejí?
"Praktický, hravý a aplikovatelný...," tak jej pojmenovávají jeho absolventi.
A my přidáváme: nebezpečný. Bourá totiž zažité stereotypy.

Darina Daňková

Charisma, image, sebevědomí.

Co to vlastně znamená? Mám to? Chci to? Můžu to rozvíjet? Pomůže mi to být lepším/jiným/dokonalejším/úspěšnějším člověkem?
Společně najdeme odpovědi na mnoho podobných otázek. Podíváme se na sebe z jiného úhlu pohledu, zamyslíme se, jak vnitřní zdroje využít pro své zdokonalení. Pracovat budeme se symboly i kolem rozvoje. Každý účastník si odnese svůj vlastní konkrétní plán a spoustu zážitků.
Pokud se domníváte, že zlepšení už osobně nepotřebujete, můžete celý postup aplikovat na svou firmu či pracovní prostředí. 

Martina Martušková

Aktivní imaginace - setkání se silovými zvířaty

Využití netradičního přístupu aktivní imaginace v hledání vnitřního potenciálu a zdrojů kouče a klienta.

 • netradiční techniky
 • využití rituálů
 • hudba jako zdroj rozvoje
 • práce s nevědomím
 • seberozvoj
 • hledání poslání a vnitřní síly.

Iveta Štvartáková

Koučink v pohybu aneb koučování s provázkem

Napojit se na své vnitřní zdroje, vidět tělo v souvislostech a nahlédnout na naše vnímání jinak než obvykle. To je záměr workshopu, který chce být inspirací pro objevení inteligence našeho těla. Budeme plout po vlně hledání souvislostí pro koučovací proces, vyzkoušíme si vše na vlastní kůži.

 • Spojíme netradiční pohyb a myšlení.
 • Řekneme si, jestli v koučinku můžeme pracovat s inteligencí těla
 • Prožijeme si 3D vizualizace z provázků
 • Získáme inspirace - pomůcky, které otevírají dveře dalším zdrojům

Libor Vilím

Triviální výsledkový koučink pro každého 

 • Ochutnávka koučovacího stylu, který si Libor Vilím vyvinul a úspěšně využívá ve své praxi
 • Inspirace, jak pracovat s výsledkovým koučinkem
 • Typologie, na co se zaměřit při dosahování výsledku (na samotný výsledek, na aktivity, na kompetenci k dosažení cíle)